Damme - Warme Stad

Heel wat Vlaamse steden en gemeenten mogen zich 'Warme stad' of 'Warme gemeente' noemen. Ook Damme is er een van. Warme steden en gemeenten creëren een ondersteunende omgeving voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het is een stad of gemeente waar mensen goed zorgen voor zichzelf en voor elkaar.

Hierbij ondersteunen we ook het 'Warme William'-project, dat mensen uitnodigt om zelf een luisterend oor te bieden aan wie het moeilijk heeft.

Waarom is een Warme Stad nodig?

Een goede geestelijke gezondheid in de kindertijd vormt de basis voor gezondheid en welbevinden later in een mensenleven. Een jongere die mentaal in evenwicht is, doet het goed op school en later op de werkvloer, met een sociaal leven dat voldoening schenkt.

Helaas staat de geestelijke gezondheid van jongeren onder druk. Uit de recentste gezondheidsenquête blijkt dat 1 op de 5 jongeren niet goed in zijn vel zit. Door er van jongsaf voor te zorgen dat kinderen goed in hun vel en in hun hoofd zitten, kunnen we problemen voorkomen. Hoe kunnen we dat doen?

 • Door hen te begeleiden in hun zoektocht naar de eigen identiteit
 • Door hen te leren benoemen wat ze voelen en die gevoelens te uiten
 • Door hen te leren hulp te vragen en die te vinden.

8 pijlers

In een Warme Stad is er aandacht voor de “8 pijlers voor veerkracht van kinderen en jongeren": 

 1. Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren.
 2. Moedig een warme, ondersteunde opvoeding aan.
 3. Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling.
 4. Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun omgeving. 
 5. Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid.
 6. Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving.
 7. Zorg dat kinderen en jongeren gemakkelijk de weg naar hulp vinden.
 8. Betrek kinderen en jongeren bij het beleid.

Door aandacht te besteden en te werken aan een of meerdere van deze pijlers, dragen we bij aan een omgeving waar elk kind en elke jongere zich goed in zijn vel voelt.

Openingsuren & contact

Dienst Sociale zaken

adres
Brouwerijstraat 48340 Sijsele (Damme)
Tel.
050 67 28 40

Deel deze pagina