Toelage thuiszorg

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kunt u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

De stedelijke premie bedraagt maandelijks 40 euro voor het verzorgen van een zorgbehoevend persoon of 60 euro voor het verzorgen van twee zorgbehoevende personen. 

Voorwaarden

  • De zorgbehoevende heeft de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bij de mutualiteit.
  • De zorgbehoevende en mantelzorger wonen op hetzelfde adres of staan via een personenalarm in verbinding met elkaar. 

Hoe aanvragen

De mantelzorger vraagt de premie aan bij het Sociaal Huis.

Afhandeling

Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, brengt een maatschappelijk werker een huisbezoek om de zorgbehoefte in kaart te brengen en het aanvraagdossier te vervolledigen. 

De zorgbehoevendheid kan blijken uit een recent attest FOD Sociale Zaken met minimum 12 punten verminderde zelfredzaamheid. Indien er geen attest beschikbaar is, zal de vaststelling gebeuren door de maatschappelijk werker aan de hand van een eigen evaluatieschaal. Om in aanmerking te komen voor de toelage thuiszorg moet de zorgbehoevende persoon op minimum 2 van deze vastgelegde criteria scoren.

Volgende bewijsstukken moeten worden bijgevoegd:

  • Een verklaring van de mantelzorger waarbij hij zich verbindt om OCMW Damme te informeren van een opname van de zorgbehoevende in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of andere opvang. 
  • Een kleefbriefje of attest van de mutualiteit waaruit blijkt dat de zorgbehoevende geniet van een verhoogde terugbetaling van de gezondheidszorgen.

Openingsuren & contact

Sociaal Huis

adres
Brouwerijstraat 48340 Sijsele (Damme)
Tel.
050 67 28 40

Deel deze pagina