Invorderingskosten

Wanneer een (rechts)persoon een belasting, factuur of andere vordering aan het lokaal bestuur niet betaalt, ontstaan kosten. Die zal het bestuur doorrekenen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij personen die niet tijdig betalen of niet reageren op correspondentie. 

Kostprijs

Het bedrag van de retributie bedraagt vanaf 1 januari 2023

  • kosteloos voor de opmaak en verzending van de eerste niet-aangetekende aanmaning;
  • 20 euro voor de opmaak en verzending van de tweede niet-aangetekende aanmaning;
  • 25 euro voor de opmaak en verzending van aangetekende aanmaningen;
  • 30 euro voor de opmaak en uitvoerbaarverklaring van een dwangschrift of dwangbevel;
  • kosten van de deurwaarder vallen volledig ten laste van de schuldenaar en worden bij de openstaande schuld gevoegd. 

Afhandeling

Bij een gedeeltelijke betaling zullen eerst de administratiekosten aangezuiverd worden en vervolgens de openstaande hoofdsom.

Uitzonderingen

Kunt u niet betalen, vraag dan een betalingsplan. Er wordt altijd advies gevraagd aan de sociale dienst van het OCMW voor kosten worden aangerekend. Meer info

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 30

Deel deze pagina