Aanleg en onderhoud oprit en verlengde van een oprit

Wenst u

 • naar aanleiding van een verbouwing het voetpad ter hoogte van uw oprit te verlagen;
 • is er een oprit nodig bij uw nieuwbouw;
 • uw oprit op het openbaar domein in hetzelfde materiaal als uw privaat stuk aan te leggen;
 • het beschadigd deel van uw oprit op het openbaar domein te herstellen;

dan moet u hiervoor een aanvraag doen. 

De goede staat van de voetpaden, fietspaden en het openbaar domein is een verantwoordelijkheid van het stadsbestuur of de wegbeheerder. 

Alle kosten voor de aanleg, het onderhoud en eventueel noodzakelijk herstel van een oprit buiten de afmeting van het voorziene voetpad of fietspad zijn ten laste van de burger. 

Voorwaarden

Voor het aanleggen en onderhouden van een oprit op het openbaar domein buiten het voorziene voet- of fietspad gelden volgende voorwaarden:

 1. De nutsmaatschappijen hebben altijd onvoorwaardelijke toegang tot hun leidingen en mogen de oprit opbreken en herstellen als dat nodig is. 
 2. De aanleg van de oprit en het verlengde (met uitzondering van het voet- en fietspad) mag pas starten na het ontvangen van de goedkeuring door het stadsbestuur. Het bestuur bezorgt de goedkeuring na beoordeling van de aanvraag. 
 3. De stad kan een materiaalkeuze opleggen voor de aanleg van een oprit en het verlengde van de oprit op het openbaar domein. 
 4. De kosten voor de aanleg en het onderhoud van de oprit en het verlengde van de oprit zijn altijd ten laste van de aanvrager. 

Hoe aanvragen

De aanvraag gebeurt via het e-loket

Volgende gegevens worden gevraagd:

 • de naam, woonplaats en contactgegevens van de aanvrager;
 • het adres en een getekend plan waarom de afmetingen duidelijk vermeld staan. Dit mag ook een schets op een foto van de bestaande toestand zijn;
 • het goedgekeurde plan bij nieuwbouw;
 • foto's van de bestaande toestand;
 • de keuze van het materiaal voor de oprit en het verlengde van de oprit op het openbaar domein.

Kostprijs

Alle kosten voor de aanleg van de oprit en het verlengde van de oprit op openbaar domein buiten het voorziene voetpad en fietspad zijn ten laste van de aanvrager. 

Afhandeling

De stadsdiensten verwerken de aanvraag en bezorgen de aanvrager een goedkeuring of weigering. Eventueel wordt een materiaalkeuze voorgesteld. U moet dan verplicht dat materiaal gebruiken. 

Meer info

Deze werkwijze werd goedgekeurd in de zitting van het College van burgemeester en schepenen op 31 mei 2023.

E-loket

 • Omgeving - aanvraag aanleg of herstelling oprit

  Formulier

Openingsuren & contact

Stadsontwikkeling

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 60

Deel deze pagina