Aansluiten rioolnet

Als u woont langs een straat met riolen, dan bent u verplicht daarop aan te sluiten. Een nieuwe aansluiting moet u vooraf aanvragen bij het stadsbestuur.

Gescheiden afvoer

Indien technisch mogelijk moet bij nieuwe aansluitingen het regenwater (bijvoorbeeld afkomstig van het dak) gescheiden geloosd worden in een waterloop of een gracht. Indien u het regenwater wel in de riool loost, dan moet u - bij nieuwbouw of vernieuwbouw - het afvalwater en het regenwater gescheiden afvoeren. U plaatst een afzonderlijk onderzoeksputje voor de afvalwaterbuis en voor de regenwaterbuis. Deze verplichte gescheiden afvoer geldt ook als er in de straat enkel een gemengd rioleringsstelsel aanwezig is. De gescheiden afvoer is nu al verplicht ter voorbereiding van de geleidelijke omschakeling van alle riolen naar een gescheiden stelsel.
Ter verduidelijking: 

  • gemengde riolen: afvalwater en regenwater worden in één buis afgevoerd.
  • gescheiden stelsel: afvalwater en regenwater worden in een aparte buis afgevoerd. 

Individuele zuivering

Als uw woning gelegen is in een straat zonder riolering of in een straat met riolering die niet verbonden is, of binnenkort verbonden zal zijn, met een rioolwaterzuiveringsinstallatie dan is een particuliere of individuele zuivering aangewezen. Hiervoor werkt stad Damme samen met FARYS.

Openingsuren & contact

Stadsontwikkeling

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 60

Deel deze pagina