Overnamesteun voor de jonge landbouwer

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) verleent steun aan particuliere land- en tuinbouwers die hun landbouwbedrijf willen vestigen in het Vlaamse Gewest. Met de overnamesteun worden jongeren aangemoedigd zich als zelfstandige land- of tuinbouwer te vestigen op een land- of tuinbouwbedrijf. De steun kan verkregen worden ongeacht de aard van de land- of tuinbouwactiviteit, het bedrijf en de productiemethode.

Voorwaarden

Op de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij vindt u de voorwaarden waaraan de jonge landbouwer moet voldoen.

Hoe aanvragen

Alle VLIF-steunaanvragen verlopen via het e-loket voor Landbouw en Visserij.

Op de website leest u hoe u de overnamesteun kunt aanvragen.

Kostprijs

Financieel voordeel

Overnames worden gesubsidieerd in de vorm van een opstartpremie. De premie is afhankelijk van het brutobedrijfsresultaat (BBR) van het bedrijf waarop de aanvrager zich voor het eerst vestigt als landbouwer.

U vindt de precieze bedragen op de website.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw.

Ministerieel besluit van 22 december 2015 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw.

Openingsuren & contact

Ondernemen

adres
Vissersstraat 2A8340 Damme
Tel.
050 28 87 49

Deel deze pagina