Logo en huisstijl

De huisstijl van het stadsbestuur geeft in één oogopslag weer wanneer een affiche, product of brochure uitgegeven is door het stadsbestuur. Het belangrijkste element van de huisstijl is het logo. In Damme bestaat het logo uit een zandloper, opgemaakt uit 3 lijnen.

Gebruik

Het kan dat u in bepaalde gevallen het logo van het stadsbestuur wil gebruiken.
Dit kan als u

  • materiaal van de stad gebruikt voor een evenement;
  • het Damse stadsbestuur uw initiatief financieel steunt.

In deze gevallen mag u het logo gebruiken met vermelding van 'Met steun van'

Het gebruik van het logo voor commerciële doelen is strikt verboden.

Hoe plaatsen

Het logo mag niet worden vervormd. De zandloper en het woord Damme vormen een geheel.

Het logo in kleur wordt altijd afgedrukt op een witte achtergrond. De witruimte rond het logo is gelijk aan 20% van de breedte van het logo. De breedte van het logo (zonder de witruimte) moet altijd groter zijn dan 2 cm.


Er bestaat ook een zwart-witvariant van het logo, net als een negatieve variant. De zwart-witversie wordt enkel gebruikt in uitzonderlijke gevallen met uitdrukkelijke toestemming van het stadsbestuur. De negatieve variant wordt bij voorkeur gebruikt op één van de drie hoofdkleuren, wanneer het niet mogelijk is om het kleurlogo op een witte achtergrond te plaatsen.

Vragen

Als u vragen hebt bij de toepassing, contacteer dan de dienst communicatie via communicatie@damme.be.

Bekijk de huisstijlgids van Stad Damme

Logo stad Damme voor schermgebruik

Openingsuren & contact

Communicatie & dienstverlening

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 50

Deel deze pagina