Militiegetuigschriften (stamboekuittreksel)

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed.

Je hebt dit getuigschrift soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor je pensioenaanvraag.

Voor wie

Alleen mannen die geboren zijn voor 1 januari 1976 kunnen een militiegetuigschrift krijgen.

Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Voorwaarden

U kan dit getuigschrift krijgen bij:

- Defensie via https://www.mil.be/nl/stamboekuittreksel/

- het gemeentebestuur van de woonplaats (indien de huidige woonplaats geen militiegegevens        heeft, neemt deze contact op met de vorige woonplaats voor inlichtingen).

- het gemeentebestuur van de militiewoonplaats als u niet meer in België woont. Dit is de plaats      waar de persoon ingeschreven was op 1 oktober van het jaar waarin hij 16 jaar werd.

- Federale Overheidsdienst Defensie, Algemene directie Human Resources, Divisie Administratieve    expertise, Centrale dienst van het stamboek (HRA-E/N), Kwartier Koningin Elisabeth,                Eversestraat 1, 1140 Brussel (tel. 02/4418328- mail: dghr.hrgan@mil.be)

Wil bij de aanvraag naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum en adres vermelden zodat het stamboekuittreksel kan worden opgestuurd.

Wat meebrengen

- identiteitskaart

- militieboekje of de laatst ontvangen militiedocumenten

E-loket

  • Afspraak maken (diensten burgerzaken of omgeving)

    Formulier

Openingsuren & contact

Loket Burgerlijke stand

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 46

Deel deze pagina