Onderhoud begraafplaatsen

Het algemeen onderhoud van de stedelijke begraafplaatsen gebeurt door de stedelijke groendienst. Het gaat om het onderhoud van de grasperken, bomen, hagen en omheiningen.

Aanplantingen

Grafkelders en zandgraven

Het aanplanten van levend groen mag gebeuren binnen de afmetingen van de graf- concessie en de daarvoor voorziene ruimte vooraan het grafteken. Het is niet toegestaan om tussen twee of meerdere graftekens enige aanplantingen uit te voeren, dit zowel achteraan als naast de graftekens.

We vragen om bloemen op het gras voor het grafteken te plaatsen in plaats van ze te planten. Zo houden we het jaar rond de paden groen. 

De aanplant mag bestaan uit: 

 • groene en bloeiende houtige planten met een max. hoogte van 0,50 m. Vb. buxus, struik- en dopheide
 • éénjarige bloeiende planten met een max. hoogte van 0,70 m die volledig of gedeeltelijk verwijderd worden nadat deze uitgebloeid zijn vb. chrysanten, begonia’s, viooltjes. 
 • vaste planten, zowel wintergroene als afstervende soorten met een max. hoogte van 0,50 m vb. anjers, varens, vetplanten
 • bloeiende bol- en knolgewassen met een max. hoogte van 0,70 m die volledig of gedeeltelijk verwijderd worden nadat deze uitgebloeid zijn vb. narcissen, tulpen, krokussen
 • siergrassen met een max. hoogte van 0,70 m die geen ondergrondse uitlopers vormen waardoor deze kunnen woekeren

De aanplant mag niet bestaan uit:

 • hoog-, middel- en laagstammige bomen - houtige struiken en heesters hoger dan 0,50 m
 • hoge siergrassen en bamboesoorten
 • coniferen

De aanwezige planten mogen onder geen omstandigheden andere graftekens overgroeien of het gebruik van wandel- en toegangswegen verhinderen.

Urnenveld

Het aanplanten van levend groen mag gebeuren binnen de daarvoor voorziene ruimte vooraan het grafteken. Het is niet toegestaan om tussen twee of meerdere graftekens enige aanplantingen uit te voeren, dit zowel achteraan als naast de graftekens.

De aanplant mag bestaan uit:

 • éénjarige bloeiende planten met een max. hoogte van 0,50 m die volledig of gedeeltelijk verwijderd worden nadat deze uitgebloeid zijn vb. chrysanten, begonia’s, viooltjes
 • vaste planten, zowel wintergroene als afstervende soorten met een max. hoogte van 0,50 m vb. anjers, varens, vetplanten
 • bloeiende bol- en knolgewassen met een max. hoogte van 0,50 m die volledig of gedeeltelijk verwijderd worden nadat deze uitgebloeid zijn vb. narcissen, tulpen, krokussen

De aanplant mag niet bestaan uit:

 • hoog-, middel- en laagstammige bomen - houtige struiken en heesters hoger dan 0,50 m
 • hoge siergrassen en bamboesoorten
 • coniferen

De aanwezige planten mogen onder geen omstandigheden andere graftekens over- groeien of het gebruik van wandel- en toegangswegen verhinderen.

Columbarium

Het aanplanten van levend groen vooraan de columbariummuur is niet toegestaan. Het plaatsen van plantcontainers met éénjarigen is enkel toegestaan in de periode van 25 oktober tot en met 30 november. Indien de afdekplaat van de nis voorzien is van een kleine vaas mag dit gebruikt worden voor het plaatsen van bloemen of levend snijgroen. De afmetingen van de hierin geplaatste bloemen of levend snijgroen is beperkt tot de afmetingen van de afdekplaat.

Afwijkingen

Indien vastgesteld wordt dat de aangebrachte beplantingen niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van dit reglement, wordt de concessiehouder of een nabestaande aangeschreven. Als binnen de opgegeven termijn geen gevolg wordt gegeven aan de brief, worden de ten onrechte aangebrachte beplantingen en verwaarloosde beplantingen door het stadsbestuur verwijderd.

Graftekens

De graftekens dienen goed onderhouden te worden, lastens de familie van de overledene of degene die door een testament daartoe is gelast. Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.

De verwaarlozing wordt geconstateerd in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde. De akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling wordt het grafteken door de stadsdiensten verwijderd en de eventuele concessie teruggenomen zonder verdere inspraak van de rechthebbenden.

Openingsuren & contact

Groendienst

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 60

Deel deze pagina