Huwelijksaangifte

Met een huwelijksaangifte verklaren u en uw partner dat u wilt huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorwaarden

 • Bent u Belg, dan moet u meerderjarig zijn.
 • Bent u niet-Belg, dan is de wetgeving van uw land van toepassing.
 • U mag niet gehuwd zijn. Uw eventuele vorige huwelijk moet nietig verklaard of ontbonden zijn, bijvoorbeeld door een echtscheiding.

Hoe aanvragen

U moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in:

 • de laatste woonplaats van u of uw partner
 • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner
 • de geboorteplaats van u of uw partner.

U kunt de aangifte doen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door één van de partners mits een volmacht.

Wat meebrengen

Toekomstige echtgenoten die zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten de volgende documenten meenemen:

 • een kopie van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
 • een identiteitsbewijs
 • een bewijs dat u niet gehuwd bent (nooit gehuwd, eerder huwelijk ontbonden of nietig verklaard), als dat bewijs niet beschikbaar is in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • een attest van hoofdverblijfplaats.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Wanneer

Huwelijken kunnen plaatsvinden op

 • maandag van 13.00 uur tot 16.30 uur
 • woensdag van 8.30 uur tot 12.00 uur
 • vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur
 • zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur
 • 21 juli van 8.30 uur tot 10.00 uur

Huwelijken worden aansluitend ingepland.

Kostprijs

 • op weekdagen: gratis
 • zaterdagvoormiddag: 100 euro
 • op 21 juli: 500 euro (trouwboekje inbegrepen)
 • trouwboekje (optioneel): 20 euro

E-loket

 • Afspraak maken (diensten burgerzaken of omgeving)

  Formulier

Openingsuren & contact

Loket Burgerlijke stand

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 46

Deel deze pagina