Stamboom- of genealogische opzoekingen

Het raadplegen van registers van de Burgerlijke Stand voor stamboomopzoekingen kan enkel na het verkrijgen van een schriftelijke toestemming van de
Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen
Kazernevest 4
8000 Brugge

en vervolgens na schriftelijke aanvraag bij het
College van Burgemeester en Schepenen
van en te 8340 Damme

Raadplegingen in het administratief centrum zijn na goedkeuring enkel mogelijk tussen 13 en 16 uur. Hiervoor dient u telefonisch een afspraak te maken met de dienst Burgerzaken. 

Voor het raadplegen van het rijksarchief kunt u zich wenden tot

Rijksarchief Brugge
Predikherenrei 4a
8000 Brugge
rijksarchief.brugge@arch.be
T 050 33 72 88
www.arch.be

 

E-loket

  • Afspraak maken (diensten burgerzaken of omgeving)

    Formulier

Openingsuren & contact

Loket Burgerlijke stand

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 46

Deel deze pagina