Schade door vossen of marters

Vossen zijn na een lange periode van bijna afwezigheid helemaal terug van weggeweest. Ze maken dankbaar gebruik van de aanwezigheid van kleinvee als mogelijke voedselbron. Hierdoor zijn de klachten over het roven van pluimvee toegenomen. Het gaat meestal om pluimvee met vrije uitloop. Kippen met afgebeten kop zijn een goede indicatie dat er een vos aan het werk was. Een klassiek beeld is dat niet alle gedode dieren meegenomen worden. Schade aan grotere dieren, zoals schapen en geiten, beperkt zich tot pasgeboren lammetjes.

Afhandeling

Kreeg u bezoek van een vos of een marter? Hebt u schade? Maak een melding hiervan, wij brengen samen met de provincie, het aantal schadegevallen in kaart.

Bezorg de aangifte ingevuld terug via de Lokale Wijkpolitie of aan de dienst Secretarie/socio-economische zaken:

  • per e-mail 
  • op papier via
    • Snelloket - Administratief Centrum, Moerkerke
    • Postbus Administratief Centrum, Vissersstraat 2A, Moerkerke

Regelgeving

Jacht is slechts beperkt mogelijk. Bijzondere bejaging kan alleen indien bepaalde preventieve maatregelen genomen werden. Bejaging moet vooraf gemeld worden aan het Agentschap Natuur en Bos en mag enkel door jachtrechthouders. Wij bezorgen u de documenten daarvoor nadat u aangifte deed van de vossenschade. U beslist dan zelf of u de procedure wil opstarten

Meer info

Vossen spenderen zo weinig mogelijk energie aan het zoeken naar voedsel. Ze zoeken dus die plaatsen waar ze hun prooi het gemakkelijkst kunnen vatten.

Een oplossing voor elke situatie kan niet gegeven worden. Iedereen moet voor zichzelf uitmaken wat nodig of mogelijk is. Op de website van Natuurpunt vindt u de folder "Slimmer dan de vos" met een schematische voorstelling van een goed beschermd kippenhok.

E-loket

Vos

Openingsuren & contact

Ondernemen

adres
Vissersstraat 2A8340 Damme
Tel.
050 28 87 49

Deel deze pagina