Schade door weersomstandigheden

Wanneer u schade hebt door extreme weersomstandigheden (onweer, hagel, storm, …) kunt u in bepaalde gevallen een schadevergoeding krijgen van het Rampenfonds.

Voorwaarden

Om erkend te worden als algemene ramp dient aan volgende criteria voldaan te zijn:

  • het betrokken natuurfenomeen dient uitzonderlijk te zijn en een rechtstreekse schade veroorzaakt hebben voor een totaal bedrag hoger dan 1 250 000 euro (voor het ganse land) en voor een gemiddeld schadebedrag per gezinsdossier hoger dan 5 000 euro;
  • naast de financiële voorwaarden werden ook fysieke criteria bepaald: overvloedige neerslag, stormen, tornado's, sneeuwval, hagel en eventueel andere risico's.

Hoe aanvragen

U dient aangifte te doen aan de gemeente. U kunt best per mail of per brief melden wanneer u schade heeft geleden en hoe groot u de schade raamt. U kunt dit doen aan de dienst Organisatiebeheersing. Doe dit binnen de 5 kalenderdagen. U dient duidelijk aan te geven op welk tijdstip de extreme weersomstandigheden zich voordeden. Omschrijf ook duidelijk om welke schade of welk weersfenomeen het gaat. Ingeval van hagel of windhozen dient u foto’s over te maken zodat er kan nagekeken worden of de vereiste criteria behaald werden.

Afhandeling

Wij bundelen de meldingen en maken ze over aan het Provinciebestuur. Op basis van de ontvangen meldingen van de verschillende gemeenten, kan het Provinciebestuur een aanvraag tot erkenning als algemene ramp voorbereiden. Het is de Vlaamse Regering die daarover beslist. Na de publicatie in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

Regelgeving

Sinds 1 maart 2007 werd in alle woningverzekeringspolissen (polis brand - eenvoudige risico's) de dekking tegen natuurrampen opgenomen. Wanneer u schade heeft dient u dus in eerste instantie contact op te nemen met uw verzekeraar. Voor schade aan goederen die in principe niet verzekerbaar zijn binnen een brandpolis eenvoudige risico's kunt u, voor zover het schadefeit werd erkend als algemene ramp, nog steeds een aanvraag voor tussenkomst vanwege het Rampenfonds indienen. Niet alle goederen zijn vergoedbaar. Luxegoederen, hobbymateriaal en gestockeerde goederen worden niet vergoed. Gestockeerde goederen zijn goederen die niet aangewend worden voor dagelijks gebruik, zoals bijvoorbeeld een bed dat gestockeerd staat in de kelder.

Meer info

U vindt meer informatie over schadevergoeding bij een natuurramp op de website van het Rampenfonds.

Openingsuren & contact

Ondernemen

adres
Vissersstraat 2A8340 Damme
Tel.
050 28 87 49

Deel deze pagina