Net houden voetpaden en greppels

De bewoners staan in voor de netheid van de aangelegde bermen, voetpaden, goten (greppels) en rioolrasters voor hun woning of onderneming.

Wanneer het meergezinswoningen betreft, rust de verplichting op de onderste bewoner. Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners ervan afwezig, dan rust de verplichting op de bewoner van de dichtst daarboven gelegen verdieping. Indien het gebouw niet bewoond is, valt de verplichting op de eigenaar.

Verzamel het opgeveegde vuil in gooi het bij het restafval. Veeg het vuil niet op het fietspad of de rijweg.

Het stadsbestuur of de andere wegbeheerders houden de rijweg schoon.

Openingsuren & contact

Onderhoud

adres
Kalkersstraat 48340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 55 67 70

Deel deze pagina