Wachtdienst apothekers

De wachtdienst begint in principe op vrijdagavond 20 uur en eindigt op maandagmorgen 9 uur. Hierop zijn afwijkingen mogelijk. Een apotheek kan immers ook op zaterdag vaste openingsuren hebben.

U kunt opvragen welke apotheek wachtdienst heeft op:

De wachtdienst van apotheken is bedoeld om de beschikbaarheid van geneesmiddelen en de continuïteit van de zorg te garanderen.  De apothekers verzekeren deze dienst volgens een beurtrol, bovenop hun normale openingsuren.

De apothekers van wacht zijn bereid om in elke dringende medicatiebehoefte te voorzien, ook ?s nachts, maar hun apotheek is zeker niet open voor om het even welke aankoop.

Net als andere zorgverstrekkers mag de apotheker daarom een extra bedrag (het wachthonorarium) aanrekenen voor elke prestatie buiten de normale openingsuren. Aan deze aanrekening zijn voorwaarden verbonden. Je kunt meer informatie vragen aan je apotheker of aan je ziekenfonds.

apotheek van wacht

Deel deze pagina