Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

  • u minstens 2 punten scoort voor het onderdeel ‘verplaatsingen’ (ook voor kinderen)
  • uw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
  • u toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen dat in deze lijst staat
  • u getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
  • u een blijvende invaliditeit van minstens 50% hebt die rechtstreeks toe te schrijven is aan de benen
  • uw beide armen volledig verlamd of geamputeerd zijn
  • u oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Hoe aanvragen

Via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap kunt u de parkeerkaart aanvragen.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt. Als uw kaart beschadigd is, stuur ze dan naar ons op zodra u de nieuwe kaart heeft ontvangen. Ook bij overlijden moet de parkeerkaart naar ons teruggestuurd worden.

Afhandeling

Wanneer u nog geen dossier hebt als gehandicapte, gebeurt de aanvraag door het invullen van een online vragenlijst. Na de elektronische verzending start de aanvraagprocedure onmiddellijk. De FOD neemt rechtstreeks contact op met uw arts. Het centrum voor medische expertise beoordeelt uw handicap. Is deze evaluatie positief, dan wordt de kaart u binnen 4 weken na de beslissing per post thuis toegestuurd.

Wanneer op basis van een attest vastgesteld wordt dat u recht hebt op een parkeerkaart of wanneer u al een dossier als gehandicapte hebt, wordt de kaart u binnen 4 weken per post toegestuurd nadat u het contactformulier van de FOD invulde of telefonisch of schriftelijk contact met de FOD nam.

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.

Openingsuren & contact

Sociaal Huis

adres
Brouwerijstraat 48340 Sijsele (Damme)
Tel.
050 67 28 40

Deel deze pagina