Parkeerkaart voor personen met een handicap

Hebt u een handicap of een verminderde gezondheidstoestand waardoor u beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden hebt, dan hebt u misschien recht op een parkeerkaart voor personen met een handicap. Deze kaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat kan zowel als chauffeur of als passagier. 

Voorwaarden

  • Uw handicap of uw verminderde gezondheidstoestand moet erkend worden.
  • U hebt een blijvende invaliditeit van 50% of meer (aan de benen) of van 80% of meer (andere invaliditeit).
  • U bent oorlogsinvalide met een invaliditeit van 50% of meer.
  • U bent volledig verlamd aan de armen of uw armen werden geamputeerd.
  • Uw gezondheidstoestand, uw zelfredzaamheid of uw mobiliteit is verminderd (minstens 12 punten voor zelfredzaamheid of minstens 2 punten voor mobiliteit).
  • U hebt toelating van de adviserend geneesheer om een bepaald mobiliteitshulpmiddel te gebruiken.

Hoe aanvragen

Hebt u al een dossier als gehandicapte of een bewijs van een andere instelling waaruit blijkt dat u recht hebt op een parkeerkaart? Dan kunt u de parkeerkaart rechtstreeks aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid via het contactformulier, telefonisch (0800 987 99) of per post (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel).


Hebt u nog geen dossier en beschikt u over een e-ID kaartlezer of token, dan kunt u de aanvraag indienen via www.myhandicap.belgium.be


Hebt u nog geen dossier en wenst u hulp bij de aanvraag, dan kunt u terecht bij de gemeente, het Sociaal Huis, bepaalde ziekenfondsen of de FOD Sociale Zekerheid.

Administratief centrum Moerkerke
op afspraak
050 28 87 30
Vissersstraat 2a, 8340 Moerkerke

Sociaal Huis (OCMW)
op afspraak
050 67 28 40
Brouwerijstraat 4, 8340 Sijsele 

Afhandeling

Wanneer u nog geen dossier hebt als gehandicapte, gebeurt de aanvraag door het invullen van een online vragenlijst. Na de elektronische verzending start de aanvraagprocedure onmiddellijk. De FOD neemt rechtstreeks contact op met uw arts. Het centrum voor medische expertise beoordeelt uw handicap. Is deze evaluatie positief, dan wordt de kaart u binnen 4 weken na de beslissing per post thuis toegestuurd.

Wanneer op basis van een attest vastgesteld wordt dat u recht hebt op een parkeerkaart of wanneer u al een dossier als gehandicapte hebt, wordt de kaart u binnen 4 weken per post toegestuurd nadat u het contactformulier van de FOD invulde of telefonisch of schriftelijk contact met de FOD nam.

Wat meebrengen

Wanneer u zich voor de aanvraag aanmeldt bij het Administratief centrum Moerkerke of het Sociaal Huis, dan brengt u volgende mee:

  • Identiteitskaart
  • Naam behandelende (huis)arts
  • eventueel het attest waaruit blijkt dat u recht hebt op een parkeerkaart als persoon met een handicap
  • Kleefstrookje van het ziekenfonds

Meer info

Geldigheid

In de meeste gevallen is de parkeerkaart levenslang geldig. Als dit niet het geval is, dan staat dit op uw kaart vermeld. Vraag uw nieuwe kaart maximum 6 maanden voor de vervaldatum aan. Wacht ook niet te lang zodat u uw nieuwe kaart tijdig ontvangt.

Verlies, diefstal, beschadiging, overlijden

Bij verlies, diefstal of beschadiging kunt u een nieuwe kaart aanvragen. Uw nieuwe kaart krijgt een nieuw serienummer en het oude wordt geblokkeerd. Uw beschadigde kaart dient u terug te sturen nadat u de nieuwe kaart ontvangen hebt.

Bij overlijden moet de parkeerkaart teruggestuurd worden. Wanneer de kaart afgegeven wordt bij het gemeentebestuur, doet zij de terugzending.

Algemeen gebruik van de parkeerkaart

U mag overal in België parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een handicap. Deze plaatsen zijn aangeduid met een bord of op de grond. De kaart is persoonlijk dus ze mag niet gebruikt worden als u zelf niet in de wagen zit. De kaart moet duidelijk zichtbaar op het dashbord gelegd worden zodat het symbool van de rolstoel duidelijk zichtbaar is.
U mag uw kaart ook gebruiken in het buitenland. U controleert best ter plaatse of er extra voorwaarden zijn.

Gebruik van de parkeerkaart in Damme

In bepaalde delen van Damme-centrum geldt betalend parkeren. Er zijn geen voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap binnen de betalende zone. Wanneer u binnen de betalende zone op een gewone parkeerplaats parkeert, moet u dus betalen.

In bepaalde delen van Damme-centrum geldt bewonersparkeren. Binnen deze door verkeersborden afgebakende zone mogen enkel voertuigen geparkeerd worden die over een geldige bewonerskaart beschikken.
Een parkeerkaart voor personen met een handicap is niet hetzelfde als een bewonersparkeerkaart. U mag uw parkeerkaart voor personen met een handicap dus niet gebruiken als bewonersparkeerkaart. Doet u dit toch, dan riskeert u een boete.

Meer algemene info

Kijk voor meer algemene informatie op www.handicap.fgov.be

Openingsuren & contact

Dienst Sociale zaken

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 52

Deel deze pagina