Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Hebt u een handicap en bent u daardoor beperkt in uw mogelijkheden om te werken, dan hebt u wellicht een beperkt inkomen. Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) kan u helpen om dit inkomen aan te vullen.

Voorwaarden

  • Uw handicap moet erkend worden.
  • U bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar. U kunt een tegemoetkoming aanvragen vanaf de maand waarin u 20 jaar wordt.
  • Uw verdienvermogen is beperkt tot 1/3 van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.
  • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • U bent in België gedomicilieerd en verblijft er werkelijk.

Hoe aanvragen

Wie over een e-ID kaartlezer beschikt kan zelf een aanvraag indienen via www.myhandicap.belgium.be


Wie hulp wenst bij de aanvraag kan terecht bij de stedelijke dienst sociale zaken, het Sociaal Huis, bepaalde ziekenfondsen of de FOD Sociale Zekerheid.

Afhandeling

De aanvraag gebeurt door het invullen van een online vragenlijst. Na de elektronische verzending start de aanvraagprocedure onmiddellijk.

Er wordt een onderzoek gedaan naar uw inkomsten, uw gezinssituatie en uw handicap. De FOD neemt rechtstreeks contact op met uw arts. het centrum voor medische expertise beoordeelt uw handicap.

Wanneer u recht hebt op de tegemoetkoming ontvangt u deze vanaf de maand volgend op de verzending van de online vragenlijst. De eerste uitbetaling vindt plaats de maand volgend op de beslissing.

Het bedrag dat u ontvangt hangt af van uw gezinssituatie en de inkomsten van uw gezin. Dit bedrag kan dus van persoon tot persoon erg verschillen.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Bankrekeningnummer
  • Naam behandelende (huis)arts
  • Laatste aanslagbiljet van de belastingen of pensioenstrookje
  • Kleefstrookje van het ziekenfonds

Meer info

Kijk voor meer informatie op www.handicap.fgov.be

Openingsuren & contact

Sociaal Huis

adres
Brouwerijstraat 48340 Sijsele (Damme)
Tel.
050 67 28 40

Deel deze pagina