Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

U ondervindt moeilijkheden bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten en betaalt mogelijk voor extra hulp en ondersteuning. Een integratietegemoetkoming kan u helpen om deze extra kosten te betalen.

Er gebeurt een inschaling op 6 verschillende domeinen. Per domein wordt een score toegekend: 0-1-2-3

De domeinen zijn:

 • verplaatsingsmoeilijkheden
 • voeding
 • persoonlijke hygiëne
 • huishouden en onderhoud van de woning
 • leven zonder toezicht
 • sociale contacten/communicatie

Voor wie

 • Uw handicap moet erkend worden.
 • U bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar. U kunt een tegemoetkoming aanvragen vanaf de maand waarin u 20 jaar wordt.
 • U moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid.
 • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • U bent in België gedomicilieerd en verblijft er werkelijk.

Voorwaarden

 • Uw handicap moet erkend worden door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerherid, met minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid.
 • Uw inkomsten, mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
 • U bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar.
 • U voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden.
 • U bent gedomicilieerd of heeft een administratief adres en verblijft werkelijk in België.

Alle informatie over de voorwaarden vindt u op de website van de Directie-generaal Personen met een handicap.

Hoe aanvragen

 • Om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst via de online app My Handicap een online aanvraag indienen. Om de vragenlijst in te vullen, heeft u een elektronische identiteitskaart met PIN-code en kaartlezer nodig, of de ITSME-app.
 • Als u deze aanvraag niet zelf kan doen, kan u steeds terecht voor hulp bij uw mutualiteit, gemeente of Sociaal Huis (OCMW).
 • Als u niet terecht kunt bij uw mutualiteit of gemeente, kan u altijd een afspraak maken met een van de maatschappelijk assistenten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid om een aanvraag op te starten (zie link zitdagen maatschappelijk assistenten).
 • Er zijn verschillende aanvragen mogelijk. De vragenlijst is afhankelijk van de soort aanvraag die u wenst op te starten.
 • Wanneer de aanvraag ingediend is, zal de DG HAN nagaan waarop u recht heeft. Daarvoor kunnen er bijkomende gegevens opgevraagd worden bij uw behandelende arts, de belastingdienst enz.
 • In de meeste gevallen zal u een oproepingsbrief krijgen voor een korte afspraak bij één van de artsen of medisch evaluatoren van de FOD SZ.
 • U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.
 • De erkenning gaat in de 1e dag van de maand volgend op de aanvraag.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag dat u ontvangt, hangt af van uw gezinscategorie, het belastbaar inkomen van uw gezin en de impact van uw handicap op uw verdienvermogen en/of zelfredzaamheid.

Afhandeling

De aanvraag gebeurt door het invullen van een online vragenlijst. Na de elektronische verzending start de aanvraagprocedure onmiddellijk.

Er wordt een onderzoek gedaan naar uw inkomsten, uw gezinssituatie en uw handicap. De FOD neemt rechtstreeks contact op met uw arts. Het centrum voor medische expertise beoordeelt uw handicap.

Wanneer u recht hebt op de tegemoetkoming, dan ontvangt u deze vanaf de maand volgend op de verzending van de online vragenlijst. De eerste uitbetaling vindt plaats de maand volgend op de beslissing.

Het bedrag dat u ontvangt hangt af van uw gezinssituatie en de inkomsten van uw gezin. Dit bedrag kan dus van persoon tot persoon erg verschillen.

Wat meebrengen

Voorzie volgende gegevens:

 • Contactgegevens huisarts
 • Identiteitskaart en PIN code
 • Rekeningnummer
 • Verslagen betreffende het medische/psychiatrische/begeleidingstraject

Openingsuren & contact

Sociaal Huis

adres
Brouwerijstraat 48340 Sijsele (Damme)
Tel.
050 67 28 40

Deel deze pagina