Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Hebt u een handicap en ondervindt u moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan hebt u wellicht vaak extra kosten om uzelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming kan u helpen om deze extra kosten te dragen.

Voor wie

 • Uw handicap moet erkend worden.
 • U bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar. U kunt een tegemoetkoming aanvragen vanaf de maand waarin u 20 jaar wordt.
 • U moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid.
 • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • U bent in België gedomicilieerd en verblijft er werkelijk.

Voorwaarden

 • Uw handicap moet erkend worden, met minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid.
 • Uw inkomsten en die van uw partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
 • U bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar.
 • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • U bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België.

Naast deze voorwaarden zijn er ook enkele uitzonderingen voor personen jonger dan 18 jaar of misschien voldoet u aan een van de nationaliteitsvoorwaarden zonder verdere voorwaarden. Alle informatie over de voorwaarden vindt u op de website van de Directie-generaal Personen met een handicap.

Hoe aanvragen

 • Om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst op My Handicap een online aanvraag indienen. De aanvraag bestaat uit een vragenlijst. U kunt zich aanmelden met uw eID, een beveiligingscode of de app itsme.
 • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij uw arts of specialist.
 • U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Als u recht hebt op de tegemoetkoming, dan ontvangt u deze vanaf de maand volgend op de beslissing.

Kostprijs

Financieel voordeel

De hoogte van het bedrag dat u jaarlijks ontvangt, hangt af van uw gezinssamenstelling, het belastbaar inkomen van uw gezin en de impact van uw handicap op uw dagelijks leven.

Afhandeling

De aanvraag gebeurt door het invullen van een online vragenlijst. Na de elektronische verzending start de aanvraagprocedure onmiddellijk.

Er wordt een onderzoek gedaan naar uw inkomsten, uw gezinssituatie en uw handicap. De FOD neemt rechtstreeks contact op met uw arts. Het centrum voor medische expertise beoordeelt uw handicap.

Wanneer u recht hebt op de tegemoetkoming, dan ontvangt u deze vanaf de maand volgend op de verzending van de online vragenlijst. De eerste uitbetaling vindt plaats de maand volgend op de beslissing.

Het bedrag dat u ontvangt hangt af van uw gezinssituatie en de inkomsten van uw gezin. Dit bedrag kan dus van persoon tot persoon erg verschillen.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Rekeningnummer van de begunstigde

Openingsuren & contact

Sociaal Huis

adres
Brouwerijstraat 48340 Sijsele (Damme)
Tel.
050 67 28 40

Deel deze pagina