Begraafplaatsen - einde ligduur

Een concessie voor een graf of columbarium op een begraafplaats is beperkt in tijd. Als de concessieperiode eindigt, start een procedure om de plaats opnieuw ter beschikking te stellen. 

Elk najaar start het stadsbestuur een procedure om de graven en columbariumruimtes waarvan de concessie in het volgende kalenderjaar zal verlopen opnieuw ter beschikking te stellen. Deze procedure duurt ongeveer anderhalf jaar. 

De procedure tot opzegging van de graven start in het najaar. 

  • Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de concessies die vervallen.
  • Aan de graven wordt een bericht geplaatst om de nakende vervaldatum aan te kondigen. 
  • Aan de ingang van elke begraafplaats wordt een overzicht opgehangen van alle grafconcessies die zullen vervallen. 
  • De start van de procedure wordt bekend gemaakt op de website van de stad. 

Treft u bij het graf van een overleden familielid of vriend een bordje aan met de vermelding dat de duur van het graf verstreken is, neem dan contact met onze dienst burgerlijke stand. Een medewerker zal u informeren over de mogelijkheden om een vergunning te nemen of om de bestaande vergunning te verlengen.

Grafzerken en graftekens die zonder vergunning blijven worden eigendom van het stadsbestuur en zullen worden verwijderd of behouden blijven op advies van de stedelijke erfgoeddeskundigen en de heemkundige kringen. 

Bordje einde ligduur begraafplaats

Openingsuren & contact

Loket Burgerlijke stand

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 46

Deel deze pagina