Reglement belasting - gemeentebelasting aanvullend op de onroerende voorheffing - opcentiemen

We heffen opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Bedrag

Voor het aanslagjaar 2020 worden ten bate van de gemeente 1 134 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

Meer info

Het reglement werd op 26 november 2020 door de gemeenteraad goedgekeurd en op 7 december 2020 op deze website gepubliceerd.

Inzagemogelijkheid:
www.damme.be
Administratief centrum (dienst financiële zaken)
Visserstraat 2A, 8340 Damme

Klachtmogelijkheid bij de toezichthoudende overheid.

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 41

Deel deze pagina