Reglement belasting - gemeentebelasting aanvullend op de onroerende voorheffing - opcentiemen

We heffen opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Bedrag

Voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2025 worden ten bate van de gemeente 1 134 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

Meer info

Het reglement werd op 27 oktober 2022 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Inzagemogelijkheid:
www.damme.be
Administratief centrum (dienst financiële zaken)
Visserstraat 2A, 8340 Damme

Klachtmogelijkheid bij de toezichthoudende overheid.

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 30

Deel deze pagina