Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Alle toekomstige uitbaters van vaste drankslijterijen (bijvoorbeeld café, restaurant, pop-up, brasserie,…) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld foodtruck, boten, treinen,…) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen. Deze vergunningen zijn zowel plaats- als persoonsgebonden.

Uitzonderingen

Een occasionele drankgelegenheid moet niet over een drankvergunning beschikken. Een occasionele drankgelegenheid wordt max. 10 x per jaar en telkens voor niet langer dan 15 opeenvolgende dagen gehouden door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging met uitzondering van de handelsvennootschappen en van feitelijke verenigingen met winstoogmerk.

Drankgelegenheden op tentoonstellingen en jaarbeurzen vallen ook onder occasionele drankgelegenheden.

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. U moet dus:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • met de brandveiligheid in orde zijn
  • aan de wettelijke hygiënevereisten voldoen
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Hoe aanvragen

Online aanvragen

ten laatste 2 weken voor de opening van uw zaak

Samen met het aanvraagformulier bezorgt u ook:

  • een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-8) van de zaakvoerder
  • een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-8) van de inwonende personen die in de inrichting tewerkgesteld worden

Van zodra wij uw aanvraag ontvangen hebben, volgt er een onderzoek. Daarna wordt de vergunning opgemaakt en aan u bezorgd.

Kostprijs

De vergunning is gratis.

Wetgeving

Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (B.S., 30 december 1983)

Openingsuren & contact

Ondernemen

adres
Vissersstraat 2A8340 Damme
Tel.
050 28 87 49

Deel deze pagina