Elektronische informatieborden

Op het grondgebied van Damme staan momenteel drie elektronische informatieborden of LED-borden:

 • Damme-centrum: Markt
 • Moerkerke: Vissersstraat ter hoogte van het administratief centrum
 • Sijsele: Dorpsstraat ter hoogte van het gemeentehuis

De borden kunnen in kleur boodschappen uit tekst en beeld tonen.

De stad wenst via deze borden boodschappen van algemeen nut te verspreiden en Damse gemeenschapsversterkende initiatieven mee te promoten. In het bijzonder zet de stad de borden in om het lokaal handelsaanbod beter bekend te maken bij de burger. De stad ontvangt hiervoor een subsidie van het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid.

Voor wie

 • Overheden en aanverwanten (stadsbestuur, OCMW, politie, brandweer, ...)
 • Ondernemers die opgenomen zijn in www.economischekaart.be/damme
 • Damse verenigingen*
 • Damse scholen

* Dit zijn verenigingen en organisatoren die voldoen aan de voorwaarden tot erkenning overeenkomstig één van de volgende stedelijke reglementen:

 • het reglement erkenning van Damse socio-culturele verenigingen of organisatoren;
 • het reglement betreffende het erkennen van Damse jeugdwerkinitiatieven;
 • het erkenningsreglement voor Damse sportverenigingen.

Voorwaarden

Dagelijks worden per scherm maximum 20 boodschappen getoond. Het stadsbestuur bepaalt de frequentie (duur van de weergave) en de tijdspanne dat de borden actief zijn. 's Nachts worden de borden uitgeschakeld.

Inhoud boodschappen

Volgende boodschappen komen in aanmerking:

 1. de werking van de lokale diensten (stad, OCMW, politie, hulpverleningszone, adviesraden, ...)
 2. activiteiten/evenementen georganiseerd met medewerking van de lokale diensten
 3. activiteiten/evenementen georganiseerd door Damse verenigingen, zelfstandigen en scholen.
 4. dringende berichten zoals waarschuwingen, info over ongevallen, wegwerkzaamheden, ...

Om gepubliceerd te kunnen worden, moeten boodschappen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Openbaar karakter hebben;
 • Politiek, religieus of levensbeschouwelijk neutraal zijn;
 • Geen commerciële inslag hebben (uitzondering: handelskernversterkende boodschappen);
 • Occasioneel karakter hebben (vinden niet met een bepaalde frequentie, bv. wekelijks of maandelijks, plaats). Deze voorwaarde is niet van toepassing op de boodschappen van het stadsbestuur.

Opmaak

De opmaak van een boodschap bestaat uit maximum 8 tekstregels van telkens 16 karakters en een of twee illustraties.

 • De eerste illustratie moet een verhouding hebben van 5 hoog bij 8 breed. De bestandsgrootte mag niet groter zijn dan 2MB. De resolutie moet 72 pixels/inch bedragen.
 • De tweede illustratie is het logo van de zaak of de organisatie. De bestandsgrootte mag niet groter zijn dan 1MB. De resolutie moet 72 pixels/inch bedragen.
 • Houd bij het aanleveren van de illustraties rekening met het auteursrecht.
 • Er kan ook een publicatie over de volledige grootte worden aangeleverd. Het formaat is dan 1600 x 2800 x 72 dpi. Let wel, enkel publicaties met leesbare tekst worden op dit formaat weergegeven. 

Publicatievolgorde

Dagelijks worden maximum 20 boodschappen per scherm vertoond. Volgende voorrangsregels worden gehanteerd:

 1. de volgorde van binnenkomen van de aanvragen via het e-loket.
 2. informatie van de overheden en handelskernversterkende boodschappen hebben voorrang

De externe aanvragen worden beoordeeld door de communicatieambtenaar.

Hoe aanvragen

 • Aanvragen voor publicatie gebeuren tussen 3 maanden en 21 kalenderdagen voor de gewenste publicatiedatum via het e-loket.
 • De aanvrager kan een gewenste publicatietermijn aanduiden. De publicatietermijn bedraagt maximaal drie weken.
 • De frequentie en het uur van weergave wordt bepaald door het aanbod. 
 • Aankondigingen worden onmiddellijk na de datum van de activiteit verwijderd.

Online aanvragen

Kostprijs

Het gebruik van de elektronische informatieborden is gratis.

Regelgeving

Het gebruiksreglement is goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op 8 december 2015.

Meer info

De infoborden een realisatie van stad Damme met financiële steun van het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid.

Elektronisch informatiebord

Openingsuren & contact

Communicatie & dienstverlening

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 50

Deel deze pagina