Politieraad

De politieraad is het hoogste bestuurlijke orgaan van de politiezone. De raad is samengesteld uit 13 gemeenteraadsleden uit Knokke-Heist en 4 uit Damme. Daarnaast zetelen de burgemeesters van beide gemeenten van ambtswege in de politieraad.

De politieraad vergadert minimum 4 keer per jaar, waarvan minstens 1 keer per semester. Ook de korpschef en politiesecretaris wonen de vergadering bij. De secretaris stelt het verslag op van de vergadering. De vergaderingen zijn openbaar, met uitzondering van persoonsgebonden materies.

Politieraad: agenda, besluitenlijst en notulen

De politieraad beheert de goederen en inkomsten van de lokale politie en bepaalt ook de personeelsformatie van het korps. De gemeenteraden van Damme en Knokke-Heist blijven wel bevoegd voor het opstellen van politiereglementen.

De politieraad kan bepaalde bevoegdheden afstaan aan het politiecollege. Dit gebeurt onder andere voor de aankoop van materiaal zodat niet telkens een politieraad moet worden afgewacht om de voorwaarden en wijze van gunnen vast te stellen.

Inzage beslissingen

Van elke zitting van de politieraad wordt een besluitennota met een beknopt overzicht van de genomen beslissingen opgemaakt. Wie de integrale beslissingen wil inzien, kan dat in het politiecentrum. 

 

 

Openingsuren & contact

Tel.
050 61 96 00
F
050 61 95 00

Deel deze pagina