Burgemeesterbesluiten

De burgemeester heeft eigen bevoegdheden waarover hij autonoom kan beslissen.