naar top

Samenstelling College van burgemeester & schepenen / Vast bureau

 • burgemeester Joachim Coens

  Joachim Coens

  • Burgemeester

  CD&V+
  adres
  p/a Vissersstraat 2A
  8340 Damme
  GSM
  0476 40 91 93
  tel.
  050 28 87 30
  e-mail

  Afspraak

  De burgemeester houdt geen zitdag maar ontvangt u op afspraak.
  Voor het maken van een afspraak belt u naar T 050 28 87 30.

  Beleidsdomeinen

  • algemeen beleid (coördinatie en strategische projecten)
  • communicatie & (slow) city marketing
  • veiligheid & mobiliteit
  • stedelijke vernieuwing & openbare werken 
  • burgerzaken & begraafplaatsen
  • evenementen & protocol
  • cultuur

  Burgemeesterbesluiten

  De burgemeester neemt autonoom een aantal beslissingen. 

  Klik hier voor de gepubliceerde besluiten, beleidsdocumenten, …

 • Schepen Christoph De Sutter

  Christoph De Sutter

  • Eerste schepen

  CD&V+
  e-mail

  Beleidsdomeinen

  • stedenbouw
  • ruimtelijke ordening
  • ruimtelijke planning
  • omgevingsvergunning
  • woonbeleid
  • sport
 • Bart Desutter

  Bart Desutter

  • Tweede schepen

  CD&V+
  GSM
  0474 76 05 89
  tel.
  050 68 37 98
  e-mail

  Beleidsdomeinen

  • financiën en budget
  • landbouw
  • milieu en natuur
  • ontwikkelingssamenwerking
  • plattelandsbeleid
  • eigendomsbeheer
 • Schepen Rik Strubbe

  Rik Strubbe

  • Derde schepen

  CD&V+
  GSM
  0478 49 00 41
  tel.
  050 35 50 04
  e-mail

  Beleidsdomeinen

  • toerisme
  • musea & erfgoed
  • verbroederingen
  • feestelijkheden & kermissen
  • energie- en nutsmaatschappijen
 • schepen Britta Roelants

  Britta Roelants

  • Vierde schepen

  CD&V+
  GSM
  0472 70 87 50
  e-mail

  Beleidsdomeinen

  • gezinsbeleid en kinderopvang
  • welzijn en gezondheid
  • tewerkstelling
  • lokale economie
  • onderwijs
  • jeugd
  • dierenwelzijn
 • Schepen Filip Babylon

  Filip Babylon

  • Vijfde schepen & voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

  CD&V+
  GSM
  0475 40 97 08
  e-mail

  Beleidsdomeinen

  • Bijzonder Comité Sociale Dienst
  • armoede, sociaal beleid,
  • woonzorgcentrum
  • senioren
  • organisatie, dienstverlening en inspraak
  • groenbeheer & openbare netheid
 • Kristof Schotsmans

  • Algemeen directeur

  adres
  p/a Vissersstraat 2A
  8340 Damme
  tel.
  050 28 87 30
  e-mail

Deel deze pagina