Mobiliteitsplan

Het stedelijk mobiliteitsplan is een strategisch beleidsdocument. Het beschrijft de visie van de stad op de mobiliteit en zet de acties uit voor de komende periode, kortom waar de stad oplossingen zoekt en uitvoert op vlak van mobiliteit.

De opmaak van het recentste mobiliteitsplan startte eind 2014. Tijdens het voorjaar 2015 vonden inspraakvergaderingen plaats. Tijdens de opmaak werden tellingen gehouden en verkeersstromen in kaart gebracht. De verzamelde data werden gebruikt om beleidslijnen uit te stippelen. De uitvoering ervan werd in 38 acties uitgeschreven. 

De gemeenteraad keurde het plan definitief goed op 28 september 2017.

A tot Z