Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Wat zijn gemeentelijke administratieve sancties?

Een gemeentelijke administratieve sanctie of GAS is een straf, meestal een boete, die de stad kan opleggen voor inbreuken op zijn reglementen. Maar eigenlijk gaat het vooral om een stok achter de deur om het in uw buurt of straat zo aangenaam mogelijk te maken. De regels waarvoor een GAS kan worden uitgevaardigd, staan in de algemene politieverordening

In Stad Damme kan worden gesanctioneerd vanaf 16 jaar. 

Wie kan een inbreuk vaststellen?

De politie en de gemeentelijke vaststellers kunnen inbreuken die tot een GAS kunnen leiden vaststellen. 

Wie legt de sanctie op?

De gemeentelijk sanctionerende ambtenaar aangewezen door de gemeenteraad. 

Hoeveel bedraagt de sanctie?

Een gemeentelijke administratieve sanctie kan maximum 250 euro bedragen. De hoogte van het bedrag wordt bepaald in overeenstemming met de ernst van de feiten.

Minderjarigen vanaf 16 jaar kunnen een gemeentelijke administratieve sanctie worden opgelegd van maximum 125 euro. Bij minderjarigen is een bemiddelingsprocedure verplicht. 

Word ik gehoord?

De wet garandeert dat de overtreder in de procedure wordt gehoord. Als de sanctionerend ambtenaar een boete tot 70 euro oplegt, kan de verdediging schriftelijk. Bij een hogere sanctie is er de mogelijkheid tot een mondeling verweer. 

Is er beroep mogelijk?

Ja, tegen een GAS is beroep mogelijk bij de politie- of jeugdrechtbank. 

 

Deel deze pagina