De Warmste Week

De Vriendenkring en Stad & OCMW Damme slaan de handen in elkaar om een steentje bij te dragen in het kader van De Warmste Week.

De Warmste Week is opgericht door studio Brussel. Het is in essentie een spontane groepering van mensen die zich belangeloos inzetten en zo het verschil maken in het leven van andere mensen, door het organiseren van acties, campagnes, ... Op die manier zorgt iedereen écht voor iedereen.

Er worden acties georganiseerd vanuit de Vriendenkring waar de personeelsleden aan deel kunnen nemen zoals een soepverkoop, luxestuutjes-verkoop, een quiz... De bib organiseert een gezellige gezelschapsspelletjesnamiddag voor haar bezoekers.

Om de campagne steeds goed te starten vult de Vriendenkring jaarlijks de spaarpot met een startbijdrage. Daarnaast geeft de Vriendenkring bij elk behaalde tussendoelstelling 10 procent van het behaalde bedrag bij.

Als actie en goed doel kozen we:

  • Boven De Wolken (2018)

Deze vereniging legt de meest kostbare herinneringen vast wanneer de wereld even stilstaat. Boven De Wolken wil sterrenouders helpen dit grote verdriet te dragen door hen een professionele fotoreportage aan te bieden van hun overleden baby. Deze foto's zijn een tastbare prachtige herinnering aan hun sterretje én kunnen een groot verschil maken in het verwerkingsproces.

In 2018 haalden we met alle acties samen 1 432 euro op. Het college van burgemeester en schepenen rondde het bedrag af naar 2 000 euro.

  • Damme, samen tegen ALS (2019)

Het Instituut Born-Bunge vzw (IBB) is een onderzoeksgemeenschap verbonden aan de Universiteit Antwerpen. De voornaamste onderzoeksprojecten van de verschillende IBB laboratoria zijn gericht op de studie van neurologische aandoeningen, waaronder de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, ALS, spierzenuwziekten en epilepsie. Het IBB richt zich op een betere integratie en correlatie van fundamentele, klinische en neuropathologische gegevens betreffende neurologische aandoeningen. Ons onderzoek beoogt een doorbraak op behandelingsvlak evenals een verbetering van het welzijn van patiënten.

In 2019 haalden we met alle acties samen 1 712,50 euro op. Het college van burgemeester en schepenen rondde het bedrag af naar 2 000 euro.

Deel deze pagina