Zwerfvuil en sluikstort

Afval achterlaten op een plaats die daarvoor niet bestemd is, is verboden. Wie in Damme betrapt wordt op sluikstorten riskeert een belasting voor het opruimen van het gedumpte afval.

Afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen ergernis. Het is ook vuil, duur en gevaarlijk. Veel dieren raken verstrikt in zwerfvuil. Runderen eten het op waardoor ze sterven. Het zwerfvuil op akkers gaat mee met de gewassen en eindigt mogelijks in het veevoerder of rechtstreeks op uw bord. Bovendien kost al dit afval hopen geld aan lokale en andere ondernemers en overheden.

Zwerfvuil

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes, …

Organiseert u een opruimactie?

Stoort u zich ook aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en andere openbare plaatsen? Buurtbewoners die mee zorg dragen voor hun buurt, kunnen ondersteuning krijgen. Houdt u een plek of een traject proper, alleen of met een groep? Hoe ga je te werk:

Ondersteuningsmateriaal

Ondersteuningsmateriaal zoals handschoenen, grijpstokken en fluohesjes aanvragen en ophalen kan aan het Snelloket in het Administratief Centrum in Moerkerke tijdens de openingsuren. 

  • handschoenen
  • grijpstokken
  • fluohesjes

Je kunt er ook witte zwerfvuilzakken krijgen om het zwerfvuil in te verzamelen, net zoals de speciale blauwe PMD-zwerfvuilzakken indien je het PMD-materiaal onder het zwerfvuil apart zou willen inzamelen.

aanvraag ondersteuningsmateriaal

Wat met het opgeruimde zwerfvuil?

Registreer u éénmalig op WePlog zodat de geraapte zakken automatisch meegenomen worden bij de volgende huis-aan-huisophaling. Dit zowel voor restafval (witte zakken) als PMD (blauwe zakken). Alle info over WePlog vindt u op de website van IVBO.

Meer info ophaling door IVBO

Sluikstort

 
Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Het gaat dan om afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden:
  • op plaatsen waar het niet mag
  • op momenten waarop dat niet is toegelaten
  • en/of in de verkeerde bakken of containers.
Melding sluikstort

E-loket

sluikstorten

Deel deze pagina