Sportforum

Het Sportforum is een officieel adviesorgaan van de stad en heeft als doel het bevorderen van een integraal sport- en vrijetijdsbeleid in het belang van alle inwoners van Damme.

Samenstelling

Het Sportforum bestaat uit individuele leden en afgevaardigden van de sportieve verenigingen uit Damme. Elke samenkomst is openbaar, iedereen is dus altijd welkom.

Dit is de huidige samenstelling.

Vergaderingen

Het Sportforum komt voor de eerste maal samen op donderdag 3 december 2020 om 20u00 in de Cultuurfabriek (Stationsstraat 22).

De agendapunten zijn:

  • Nieuwe speerpunten in het meerjarenplan
    • Het sportforum: adviesorgaan van de stad en heeft als doel het bevorderen van een integraal sport- en vrijetijdsbeleid in het belang van alle inwoners
    • Project Sportpark ’t Veld: uitbouw van een integrale sport en beweegsite in Sijsele
    • Uitbouw uitleendienst: behoud en uitbreiding van materiaal
    • Subsidies: welke subsidies zijn van toepassing in Stad Damme voor sport?
  • Sport Vlaanderen: welke ondersteuning kan je aanvragen?

U kunt de overige data opvragen bij de voorzitter of bij de Sportdienst.

Lid worden

Wanneer u lid wilt worden van het Sportforum kunt u steeds contact opnemen met de voorzitter of met de Sportdienst.

Openingsuren & contact

Sportdienst

adres
Dorpsstraat 1228340 Sijsele (Damme)
Tel.
050 28 84 57

Deel deze pagina