Werken Stationsstraat/Veldstraat/Zwinstraat

De stad maakt het kruispunt Stationsstraat/Veldstraat en Stationsstraat/Zwinstraat veiliger voor de zwakke weggebruiker. Het plein op het kruispunt Stationsstraat/Veldstraat wordt meer samengebracht en krijgt een waterelement.

Het kruispunt van de Stationsstraat/Veldstraat ligt op een knooppunt van fietsverbindingen van de wijken naar Sijsele-centrum en van Sijsele naar Brugge. Er passeert dan ook veel schoolgaande jeugd. De fietsen zelf evolueren naar elektrisch en sneller. Het ontwerp is ook daaraan aangepast. 

Na de vernieuwing moet een echt pleingevoel ontstaan. 

Vanaf het kruispunt Veldstraat/Stationsstraat, kan het fietsverkeer via de Veldstraat en Romeinse Straat naar het Lindeplein of via de Zwinstraat en Stakendijke naar het spoorwegpad. Het verkeer op het kruispunt zelf verloopt gemengd en begeleid door fietssuggestiestroken, voet- en zebrapaden. Het geheel is een trage zone. 

Om het verkeer te vertragen komen er verschillende verkeersremmers. Het kruispunt blijft een verhoogde inrichting, maar de verhogingen worden opnieuw reglementair aangelegd. De verbinding tussen de twee delen van de Veldstraat, wordt rechter getrokken. 

In de Veldstraat tussen het kruispunt en de Romeinse Straat komen fietssuggestiestroken en aan 1 zijde van de straat een voetpad. 

Parkeerplaats

Na de vernieuwing zal er evenveel parkeerplaats zijn. De inplanting van de parkeerplaatsen op het plein en in de straten zal wel anders zijn. Het visgraatparkeren verdwijnt omdat dit weinig fietsveilig is. 

Zwinstraat en Stakendijke

Het kruispunt van de Zwinstraat met Stakendijke zal straks veiliger zijn en voorzien van een oversteekplaats voor fietsers. 

Timing

  • 26 januari 2023: goedkeuren plannen en bestek door de gemeenteraad
  • maart-april 2023: aanstellen van een aannemer 
  • 3 april 2023 - start aanpassingswerken aan de nutsvoorzieningen (leidingen en kabels)
  • 16 augustus 2023: start van de wegenwerken (duurtijd: 95 werkdagen)
  • half oktober: heropenen doortocht Stationsstraat voor autoverkeer (onder voorbehoud)
  • lente 2024: einde van de werken

Tijdens de ganse duur van de werken zullen de handelaars en dienstverleners op korte wandelafstand bereikbaar zijn. Er wordt een tijdelijke parking ingericht ter hoogte van de Veldstraat 32. 

Omleiding voor doorgaand verkeer

Het doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de N9 (Dorpsstraat, Bruggesteenweg, Maalse Steenweg), Doornhut, Moerkerkse Steenweg, Moerkerkesteenweg en Sijseelsesteenweg. 

Lokaal verkeer

Het plaatselijk verkeer (bewoners, klanten, bezoekers, ...) is toegelaten tot aan de werf. 
Respecteer de signalisatie en rijd niet door de werf. Het beton moet minstens 28 dagen uitharden. Verkeer door de werf kan schade veroorzaken en de hinderperiode verlengen.

Fietsers worden ook omgeleid. De omleiding (plan) wordt aangeduid.  

De Lijn

De Lijn zal haar avondlijn 98 omleiden via de Oude Molendreef, Veldstraat, Burgemeester Sabotlaan en Warandelaan. 

Nieuwsbrief

Schrijf u in op de elektronische nieuwsbrief over de werken. Inschrijven

Kaartweergave plannen

Deel deze pagina