N49

In augustus 2023 start het Agentschap Wegen & Verkeer van de Vlaamse overheid de werken voor de omvorming van het deel van de N49 tussen de Damweg en het Leopoldkanaal (bruggen niet inbegrepen) tot autosnelweg. 

Deelprojecten

De N49 op het grondgebied van Damme en Maldegem wordt in drie delen aangepakt. Elk deel wordt door het Agentschap Wegen & Verkeer als een afzonderlijke aanbesteding in de markt gezet:

1. Damweg tot talud Leestjesbruggen

Het eerste deel loopt van de Damweg in Damme tot aan het talud van de Leestjesbruggen op de grens Damme-Maldegem, over een afstand van ongeveer twee kilometer. Tussen Den Hoorn en Middelburg komt ter hoogte van de Tramweg een tunnel voor auto-, vracht-, landbouw- en fietsverkeer. De ventweg wordt doorgetrokken op het grondgebied Middelburg. 

Voor dit deel ontving AWV de omgevingsvergunning op 28 juni 2022. Het deel werd aanbesteed op 10 maart 2023. Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het gunningsvoorstel goed. De werken voor deze fase starten in augustus en zullen tot eind 2025 duren.

Van augustus tot eind november 2023 zullen de nutsbedrijven hun kabels en leidingen aanpassen. Dat gebeurt in de bermen van de N49 en op de wegen die aansluiten op de N49. Er worden ook voorbereidende werken uitgevoerd naast de N49 maar de aansluitingen naar de N49 blijven open.

Vanaf januari 2024 worden de aansluitingen van de Damweg, Hoornstraat, Tramweg en Waterpolder op de N49 definitief afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid tot het kruispunt van de Vredestraat in Lapscheure. Daar kan de N49 worden op- en afgereden. Het verkeer op de N49 zal in de werfzone plaatselijk op 2x2 versmalde rijstroken verlopen.   

De Lijn

Vanaf januari 2024 zal bus op de lijn 45 Maldegem-Knokke-Zeebrugge niet meer door Den Hoorn en Moerkerke rijden. De bus zal op de N49 blijven. Ter hoogte van de Hoornstraat komt een halte. Er wordt voor de duur van de werken een voetgangersbrug over de N49 geplaatst. 
De lijn 80 Brugge-Middelburg zal tijdelijk Den Hoorn als eindbestemming hebben. 

2. Talud Leestjesbruggen tot Vakebuurtstraat

Het tweede deel loopt van het talud van de Leestjesbruggen op de grens Damme-Maldegem tot aan de Vakebuurtstraat in Maldegem (ter hoogte van tuincentrum Bomberna), over een afstand van zo’n 2,5 kilometer.

AWV diende recent de omgevingsvergunningsaanvraag in voor deze werken. De aanbesteding is gepland voor het begin van 2024. De start van de werken is voorzien tegen de zomer van 2024. Ook deze werken zullen 2 jaar duren. Het einde is voorzien tegen eind juni 2026. De werken aan de eerste twee fases zullen elkaar overlappen.

3. Vakebuurtstraat tot Noordstraat

Het derde deel loopt van de Vakebuurtstraat in Maldegem tot net voor het kruispunt met de Noordstraat (N410a) in Maldegem, over een afstand van drie kilometer. AWV werkt dit dossier op dit ogenblik verder uit. Er is nog geen uitvoeringstermijn gekend. 

Europese subsidie

De totale kostprijs van de drie delen wordt geschat op zo’n 105 miljoen euro (ca. 35 miljoen euro per deel). Het Agentschap Wegen & Verkeer diende in september 2022, samen met het Departement Mobiliteit & Openbare Werken, met succes een subsidiedossier in bij de Europese Commissie voor de delen 1 en 2. Hierdoor zal de Europese Unie de helft van de bouwkost van de deelprojecten 1 en 2 betalen met een maximum van 30 miljoen euro, gelijkwaardig verdeeld over beide deelprojecten. Het overige deel van de bouwkost wordt gefinancierd door Vlaanderen. 

Meer info

Omvorming Natiënlaan tot snelweg | Wegen en verkeer

Deel deze pagina