Riolerings- en wegenwerken Oostkerke

Stad Damme investeert samen met Aquafin en TMVW-Aquario in een nieuwe riolering voor Oostkerke. Het afvalwater van het dorpscentrum zal naar een waterzuiveringsinstallatie nabij de Sabtsweg worden geleid. Het regen- of hemelwater zal via het grachtenstelsel worden getransporteerd. 

Het gaat om een omvangrijk werk dat meerdere jaren zal duren. Daarom wordt in fasen gewerkt. 

Fasering

Fase 1 (Aquafin & Stad Damme)

Deze fase omvatte de werken in de  

 • Heitegemstraat (gedeeltelijk)
 • Koolkerkesteenweg tussen Heitegemstraat en Eienbroekstraat
 • Eienbroekstraat
 • Sabtsweg tot voorbij nummer 2 (waterzuiveringsstation)
 • Hoekestraat tot en met het kruispunt met de Sint-Guthagostraat
 • Sint-Guthagostraat

Deze fase werd uitgevoerd in de periode 2018-2019.

Fase 2 (TMVW-Aquario & Stad Damme)

Deze fase startte op 14 maart 2022. Ze werd beëindigd, uitgenomen de Hoekestraat, op 15 september 2023. De Hoekestraat volgt later.

Het betreft de vernieuwing van de 

 • Sint-Guthagostraat (enkel wegdek)
 • Processieweg
 • Sint-Kwintensstraat
 • Monnikeredestraat
 • Zuidbroekstraat
 • Hoekestraat (gedeeltelijk)
 • Heitegemstraat (gedeeltelijk)

De gemeenteraad keurde op 28 januari 2021 het ontwerp en het aanbestedingsdossier voor deze fase goed. Tijdens het jaar 2021 werden de nutsleidingen al vernieuwd.

Aannemers Willemen Infra en C-DS startten op 14 maart 2022 de riolering- en wegenwerken. Er zijn 245 werkdagen voorzien. Dit betekent dat eind 2023 het volledige dorp vernieuwd zal zijn. Lees hier meer over de planning.

Wat

 • Onder het voetpad, het fietspad of de rijweg wordt een rioolbuis voor afvalwater geplaatst. In het centrum van het dorp wordt het hemelwater in een andere buis afgevoerd naar de grachten in de buurt. 
 • De weg, parkeerplaatsen en de voetpaden wordt heraangelegd.  

Platteland Plus

De vernieuwing van Oostkerke-centrum wordt mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie West-Vlaanderen. 

Bereikbaarheid

www.damme.be/oostkerke_bereikbaar

De aannemer garandeert dat tijdens de werken de woningen, handels- en horecazaken binnen de werfzone altijd te voet bereikbaar zullen zijn.

Garages en opritten zullen tijdens de werken voor uw deur tijdelijk niet bruikbaar zijn. De aannemer zal u hiervan vooraf verwittigen.

Plaatsbeschrijving

Voor aanvang van de werken in uw straat wordt in opdracht van de stad een plaatsbeschrijving van uw woning opgemaakt door een landmeter. Het gaat om een vrijblijvend aanbod.

Afkoppeling op privaat terrein

Als er een gescheiden riolering voor afval- en hemelwater wordt aangelegd, is het verplicht om ook op privaat terrein de afvoer te scheiden. Het stadsbestuur neemt de kosten hiervoor op zich en laat deze werken simultaan met de werken voor de deur uitvoeren. Een afkoppelingsdeskundige zal u vooraf bezoeken, informeren en adviseren. 

Afkoppelen is niet verplicht als de buizen door of onder de woningen moeten worden aangelegd. 

Huisvuilophaling

De huisvuilophaalwagen zal tijdens de werken niet elke woning afzonderlijk kunnen bedienen. We vragen om op ophaaldagen uw restafval- en GFT-container, PMD-zakken, samengebonden papier & karton aan te bieden aan de afvalverzamelpunten. Die zullen op de voor de huisvuilophaalwagen bereikbare plaatsen worden opgesteld. 

e-Nieuwsbrief

Wenst u regelmatig op de hoogte te worden gebracht van de evolutie van de werken? Schrijf u hier in voor de e-nieuwsbrief Werken Oostkerke.

Ondernemers

Hinderpremie

U maakt eventueel aanspraak op een hinderpremie van de Vlaamse overheid.

Wegwijzers

U mag als ondernemer wegwijzers naar uw zaak plaatsen. Maar deze mogen de officiële signalisatie niet hinderen.

Presentatie

Presentatie bewonersvergadering februari 2022

Logo Platteland Plus

Openingsuren & contact

Communicatie & dienstverlening

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 50

Deel deze pagina