Groen

Het stadsbestuur streeft een goed onderhouden openbare ruimte na op haar hele grondgebied.

Wat doen we en hoe pakken we dat aan?

De stad heeft eigen groenarbeiders in dienst. Maar ook al doen ze alle negen hun uiterste best, dat volstaat niet om alle kilometers berm zelf te onderhouden. Wist je dat het stadsbestuur meer dan 250 kilometer wegen in beheer heeft? Daarom doet de stad beroep op private bedrijven. Jaarlijks vindt daarvoor een prijsvraag plaats.

Uiteraard kunnen we zelfs met behulp van deze bedrijven niet overal tegelijk zijn. Daarom is er een planning opgemaakt.

Bermen

De bermen in stedelijke omgeving worden negen keer per jaar gemaaid. Het maaien start in april en gaat door tot eind oktober.

De bermen van de zogenaamde zoomwegen in landelijke omgeving worden maar twee keer per jaar gemaaid. In landelijke omgeving is het Bermdecreet van toepassing. Maaien mag er pas vanaf 15 juni. Maar voor de verkeersveiligheid kunnen er uitzonderingen worden gemaakt. De eerste maaibeurt vindt plaats tussen 15 juni en 15 juli, de tweede tussen 15 september en 15 oktober.

Hagen

De straathagen worden een eerste keer geschoren tussen 21 mei en 15 juni en een tweede keer tussen 27 augustus en 15 september. Om in die tijdspanne alle hagen een beurt te geven, moet een strak plan gevolgd. Dat plan wordt ook jaarlijks aan de gemeenteraad voorgelegd.

Veel mensen vinden onkruid niet net. Sinds 2015 is het gebruik van herbiciden en pesticiden op openbaar domein verboden. De stad laat biodiversiteit toe maar stelt ook grenzen. Daarom wordt de groei aan de haagvoeten met maaien bestreden. Hier kruipen veel dure mensuren in. Dit wordt praktisch gecombineerd met de scheerbeurten.

Naast het stadsbestuur hanteren ook het Agentschap Wegen & Verkeer, het provinciebestuur, de Zwinpolder, de Vlaamse Waterweg en de andere wegbeheerders op het grondgebied Damme een planning. Die wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Als dat niet lukt, is dat de oorzaak dat een deel van een wijk wel en een ander deel (nog) niet is bediend.

Bedankt!

Bedankt! We danken al onze inwoners voor hun begrip en steken een dikke duim op voor wie het voetpad of de berm voor de eigen woonst pesticidevrij helpt onderhouden.

Openingsuren & contact

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 62

Deel deze pagina