Ecologisch maaibeheer

Stad Damme doet aan ecologisch maaibeleid met als doel meer biodiversiteit. Op verschillende plaatsen wordt minder gemaaid zodat bloemenrijke graslanden ontstaan die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders. Om dit maaibeleid onder de aandacht te brengen werd de campagne Bijdankt! opgezet.

Bijen

Honingbijen moeten het vooral hebben van bloemenmassa. Voor wilde bijen moet er ook nestgelegenheid zijn. Alleen een grote diversiteit van planten kan zorgen voor voldoende geschikte drachtplanten en voldoende nestgelegenheid voor de bijen. Door gericht te maaien krijgen bloemen meer kansen. Het gaat om de pinksterbloem, boterbloem, valeriaan, klaver, koekoeksbloem, smeerwortel en allerlei grassen. Deze combinatie is aantrekkelijk voor vlinders, bijen, hommels en andere nuttige insecten. Ook vogels en kleine zoogdieren gedijen er.

Op de verschillende locaties wordt het gras maar twee of drie keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd om de grond te verschralen ten voordele van de bloemengroei. Het maaien van de bloemenrijke graslanden gebeurt begin juli, eind augustus en eind oktober. Enkele weken na de maaibeurten zou verkeerdelijk kunnen worden gedacht dat deze stukjes grasland bij het maaien werden vergeten en dat ze wat verwilderen. Maar kort daarop zullen opnieuw (een massa) bloemen en vlinders tevoorschijn komen.

Bijen zijn van cruciaal belang voor de mens. Als landelijke gemeente is het een plicht om de bijen groeikansen te bieden. Bijen zorgen voor een natuurlijke bestuiving bij de land- en tuinbouw. Zonder het werk van de bijen zouden er geen fruit en graangewassen meer zijn. Hun economische waarden wordt dan ook vaak onderschat.

Locaties

  • de omgeving van de Slekkeput in Damme-centrum
  • de omgeving van het Sas van de Lieve in Damme-centrum
  • het grasland rond het administratief centrum in Moerkerke
  • de omgeving van het woonzorgcentrum De Stek in Sijsele
  • de poëzietuin van de bib in Sijsele
  • de omgeving van jeugdhuis Loco in Sijsele
  • de oevers van de Spermalievijver in Sijsele

Biodiversiteitscharter

Het stadsbestuur van Damme ondertekende al op 12 mei 2011 het biodiversiteitscharter. Daarin staat dat het belooft om werk te maken van meer biodiversiteit door de opmaak van lokale actieplannen. Eén van de doelstellingen is het bijenbestand op peil houden. Ons maaibeleid speelt daar concreet op in.

Aantrekkelijk openbaar domein

Het nieuwe maaibeleid zorgt ook mee voor een aantrekkelijk openbaar domein want bloemenvelden fleuren op.