Groen

Het stadsbestuur streeft een goed onderhouden openbare ruimte na op haar hele grondgebied.

Wat doen we en hoe pakken we dat aan?

Wist je dat het stadsbestuur van Damme meer dan 250 kilometer wegen in beheer heeft? De stad heeft eigen groenarbeiders in dienst, die allen hun uiterste best doen om de openbaar ruimte te onderhouden samen met de hulp van privébedrijven. Omdat men niet overal tegelijk kan zijn, is er een planning opgemaakt voor het onderhoud. Om werkuren te besparen worden meer en meer plantsoenen ingevuld met vaste planten en zetten we in op ecologisch maaibeheer.

Vaste planten

Vaste planten bieden meerdere voordelen, ze

  • zijn onderhoudsvriendelijk
  • zijn duurzaam
  • zijn esthetisch
  • bevorderen de sociale cohesie
  • werkt verkeersremmend
  • zijn biodivers

Goede voorbeelden hiervan zijn, de Kasteelstraat in Moerkerke, de bijentuin , het Vredesplein  Site WZC De Stek en het Lindenplein in Sijsele. 

De stad blijft hier verder op inzetten bij nieuwe stadsinrichtingen. Probeer dit zeker ook eens thuis. Je helpt er de bijen mee > BIJDANKT!

Bermen

Het maaien start in april en gaat door tot eind oktober.
De bermen in stedelijke omgeving worden negen keer per jaar gemaaid.

De bermen van de zogenaamde zoomwegen in landelijke omgeving worden maar twee keer per jaar gemaaid. In landelijke omgeving is het Bermdecreet van toepassing. Maaien mag er pas vanaf 15 juni. Maar voor de verkeersveiligheid kunnen er uitzonderingen worden gemaakt. De eerste maaibeurt vindt plaats tussen 15 juni en 15 juli, de tweede tussen 15 september en 15 oktober. Bepaalde zoomwegen worden niet of laat gemaaid omwille van de bloemenrijkheid. De Stad Damme ondersteunt de biodiversiteit van de bermen.

Plantsoenen

Het maaien van de plantsoenen gebeurt tussen april en november 12 keer. Dit gebeurt afwisselend met en zonder opvang van het maaisel. Op deze manier is er meer bloei van klaver en diverse kruiden wat meer kleur brengt in de grasmatten en terug ten goede komt aan de bijen. Ook de voorjaarsbollen fleuren deze plekken op. Tot 6 weken na de bloei van de voorjaarsbollen worden de plaatsen met bollen in de grond niet gemaaid om vermeerdering in de volgende jaren te garanderen.

Hagen

De straathagen worden 2 keer per jaar geschoren, de eerste keer tussen 21 mei en 20 juni en een tweede keer tussen 27 augustus en 30 september. Om in die tijdspanne alle hagen een beurt te geven, moet een strak plan gevolgd. Dat plan wordt ook jaarlijks aan de gemeenteraad voorgelegd.

Veel mensen vinden onkruid niet net. Sinds 2015 is het gebruik van herbiciden en pesticiden op openbaar domein verboden. De stad laat biodiversiteit toe maar stelt ook grenzen. Daarom wordt de groei aan de haagvoeten met maaien bestreden. Hier kruipen veel dure mensuren in. Dit wordt praktisch gecombineerd met de scheerbeurten.

Naast het stadsbestuur hanteren ook het Agentschap Wegen & Verkeer, het provinciebestuur, de Oostkustpolder, de Vlaamse Waterweg en de andere wegbeheerders op het grondgebied Damme een planning. Die wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Als dat niet lukt, is dat de oorzaak dat een deel van een wijk wel en een ander deel (nog) niet is bediend.

Bomen

Om het beheer en de duurzaamheid van het bomenbestand in een stedelijke en landelijke omgeving te verbeteren, is een planmatige aanpak nodig. Bij een planmatig boombeheer is exact duidelijk aan welk beeld een boom op ieder moment moet voldoen. Dit houdt in dat te allen tijde bekend is wanneer en welke maatregelen nodig zijn (snoeien, wegnemen boompalen, water geven, . . . ) en hoeveel personeel en machines hiervoor beschikbaar dienen te zijn. De stad Damme en haar groendienst hebben gekozen om het bomenareaal op een dergelijke manier te onderhouden en doen beroep op de expertise van Hogeschool VIVES. In 2017 werd het bomenbeheerplan opgesteld.

Bij nieuwe aanplant kiest de stad bewust voor de juiste boom op de juiste plaats.

Mooie voorbeelden hiervan zijn

  • Poldersstraat in Damme - Ulmus 'Dodoens'
  • Veldstraat in Sijsele - Acer campestre 'Elsrijk'
  • Vierscharestraat in Vivenkapelle - Ulmus Lutece
  • Marollen- & Evaplein in Sijsele - een variëteit aan Eiken
Stadsboomgaard Damme

De stadsboomgaard bevindt zich achter de begraafplaats in Damme. Deze is vrij toegankelijk via het pad vanaf de Kerkstraat of over de begraafplaats. In het voorjaar bloeien de bomen uitbundig samen met duizenden narcissen. De boomgaard omvat enkele hele oude fruitbomen, verzameld door de toenmalige pastoor in zijn pastorietuin vanaf 1840. Deze bomen werden geïnventariseerd in een houtig erfgoedplan.

In het najaar mag je als bezoeker het talrijke fruit rapen.

Bedankt!

Bedankt! We danken al onze inwoners voor hun begrip en steken een dikke duim op voor wie het voetpad of de berm voor de eigen woonst pesticidevrij helpt onderhouden.

Openingsuren & contact

Groendienst

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 60

Deel deze pagina