Horeca

Een horecazaak wordt gedefinieerd als elke drank- of eetgelegenheid – permanent of tijdelijk ingericht – die publiek toegankelijk is en waar dranken en/of maaltijden worden verstrekt voor consumptie ter plaatse.

Om een horecazaak te mogen opstarten, openhouden of heropenen, of een bestaande horecazaak over te nemen moet u aan verschillende voorwaarden voldoen.
Dit zijn onder andere:

 • Voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen. Een pand moet immers de functie “horeca” hebben. U kunt dit nagaan bij die dienst Ruimte & Ondernemen van de stad. Stuur een e-mail naar omgeving@damme.be om dit op te vragen indien u niet zeker bent. Geef daarbij minstens uw naam en het adres op en waar de zaak zich bevindt.
 • Een correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kunnen voorleggen. Dit is zowel voor de entiteit/onderneming als voor de vestigingseenheid en inclusief de correcte btw-activiteiten.
 • Een vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken Wanneer u nog niet over deze vergunning beschikt, kunt u ze aanvragen via het e-loket van de stad. Deze vergunning blijft gelden voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van de vergunning en tot de stopzetting van de uitbating of als er sprake is van een wijziging op het vlak van de uitbater of inwonende personen, medevennoten, … of een wijziging op het vlak van het pand (bv. een verhuizing, grondige verbouwing, …)
 • Beschikken over een brandveiligheidsattest voor een publiek toegankelijke inrichting.
  Eerste aanvragen en controle-aanvragen doet u rechtstreeks bij de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen via het contactformulier.
  U moet een nieuw brandveiligheidsattest aanvragen bij volgende wijzigingen:
        Exploitatie of exploitant
        Transformatie of transformatiewerken
        Vernieuwing van de binneninrichting
        Wijziging van de netto-oppervlakte
        Bestemmingswijziging
        Wijziging die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden.
 • Beschikken over een vergunning C voor kansspelen in drankgelegenheden (kansspelinrichtingen klasse III). Indien van toepassing vraagt u deze vergunning aan bij de Kansspelcommissie.

Openingsuren & contact

Ondernemen

adres
Vissersstraat 2A8340 Damme
Tel.
050 28 87 49

Deel deze pagina