Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Reconversie Kazerne Sijsele

Het ruimtelijk uitvoeringsplan Reconversie Kazerne Sijsele werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 24 mei 2018. 

Met dit RUP maakt het stadsbestuur duidelijk welke bestemming het voormalig militair domein en de direct aanpalende gronden zullen krijgen. Het onteigeningsplan werd samen met het RUP opgemaakt en werd tegelijk met het RUP onderworpen aan de procedureregels. 

Openingsuren & contact

Wonen & Werken - Omgeving

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68

Deel deze pagina