Ruimtelijke ordening

Omdat de beschikbare ruimte beperkt is, werd ze geordend. Daardoor is niet elke activiteit op elke plek mogelijk. Een reeks plannen legt vast wat waar wel is toegelaten en wat niet. Het ruimtelijk meest uitgebreide plan is het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). De meest gedetailleerde plannen zijn de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en de Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA).

Maak een afspraak.

Deel deze pagina