Ruimtelijke uitvoeringplannen (RUP's) en plannen van aanleg (BPA's)

De Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) en de vroegere Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's) zijn plannen die de bestemming van een bepaald gebied vastleggen. Hiermee wijzigen of verfijnen zij de bestemming zoals vastgelegd met het Vlaamse Gewestplan.

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning zal er altijd getoetst worden of de aanvraag overeenkomstig eventueel geldende RUP's of BPA's is. Aanvragen die overeenkomstig zijn hebben een grotere kans om een positief advies te verkrijgen.

Natuurlijk kunnen er naast de RUP's en de BPA's nog andere voorschriften gelden. De geldende voorschriften vraagt u best na bij de Dienst Omgeving.

Maak een afspraak

Deel deze pagina