Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Sportpark Sijsele en omgeving

Het ruimtelijk uitvoeringsplan Sportpark Sijsele en omgeving werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 2022 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 april 2022.

Dit RUP legt de krijtlijnen vast voor de ontwikkeling en uitbreiding van de publieke (sport)voorzieningen in het Sportpark ’t Veld en omgeving. De bestemming van de aanpalende gerealiseerde verkavelingen wijzigde naar woongebied met geactualiseerde voorschriften.

Bestemmingsplan RUP Sportpark Sijsele en omgeving

Openingsuren & contact

Wonen & Werken - Omgeving

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68

Deel deze pagina