Wegenwerken Damme-centrum

Vanaf juni 2019 worden enkele wegen nabij Damme-centrum vernieuwd. 

  1. De Vlaamse Waterweg vernieuwde tussen 3 juni en 30 augustus 2019 het fietspad en de rijweg van de Damse Vaart-Zuid tussen de Sint-Pietershoeve en Sifonbrug. 
    Tussen de bomen werd grindgazon aangebracht. 
  2. De Vlaamse Waterweg vernieuwde tussen 3 juni en 4 oktober 2019 het fietspad van de Damse Vaart-Oost tussen Sifon en Hoekebrug. De bermen werden er verstevigd met grindgazon.
  3. Stad Damme en de Vlaamse Landmaatschappij vernieuwden tussen 5 augustus 2019 en 7 mei 2020 de toegang tot het centrum via de Dammesteenweg. Er werd een nieuw tweerichtingsfietspad aangelegd tussen Dammebrug en de Pompestraat. Meer info
  4. In de nabije toekomst plant het stadsbestuur een vernieuwing van de Damse Vaart-Zuid van Dammebrug tot de randparkeerplaats. De precieze timing daarvoor is nog niet vastgelegd.

Hinder

Een werf voor de deur of onderweg zorgt altijd voor ongemakken en hinder. De aannemer vraagt uw begrip en hoopt te kunnen steunen op uw medewerking om het werk op een vlotte manier te kunnen uitvoeren.

Bereikbaarheid

De aannemer garandeert dat de woningen en ondernemingen binnen de werfzone tijdens de werken altijd bereikbaar zullen zijn. Heeft u moeilijkheden om zich te verplaatsen, informeer ons. We zoeken dan samen een oplossing. 

Ondernemers

Ondernemers maken eventueel aanspraak op een hinderpremie van de Vlaamse overheid. 

Er mogen wegwijzers worden geplaatst om klanten en bezoekers naar de zaken te begeleiden. Bezoekers zijn plaatselijk verkeer en mogen door de werf rijden. 

illustratie werken Damme-centrum

Deel deze pagina