Wegenwerken Den Hoorn

In 2020 wordt een deel van de Hoornstraat en het kerkplein in Den Hoorn vernieuwd. De doelstelling is de verkeersveiligheid te verhogen ter hoogte van de dorpskern en de school. Daarvoor wordt het wegdek heringericht en een poorteffect gecreëerd. Het plein aan de kerk wordt open getrokken. De stad zal er ook speeltoestellen plaatsen. 

Timing

Het ontwerp werd op 19 september 2019 voorgelegd aan de bewoners. Het wordt nu aangepast op basis van de suggesties en vragen. Daarna wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd. Als het daar wordt goedgekeurd, zal een aannemer worden aangesteld. De uitvoering zal volgens de planning starten in oktober 2020. De werken zullen enkele maanden duren. 

Ondernemers

Ondernemers in de werfzone zullen eventueel aanspraak maken op een hinderpremie van de Vlaamse overheid.  

Facebook

Het stadsbestuur zal ook via haar Facebook-pagina 'Stad Damme' informeren over de werken.