Bijdankt!

Bijensterfte neemt wereldwijd en in België alarmerend toe. Niet alleen de honingbij kampt met verhoogde wintersterfte en ziekten. Ook de wilde bijensoorten en hommels verdwijnen in hoog tempo. De honingbij is een indicator voor ons leefmilieu en maakt de problematiek toegankelijk voor een breed publiek. Bijen worden onder druk gezet door talrijke bedreigingen maar het is nog niet te laat. Doe mee en help de bijen een handje!

Stad Damme zet de bijen daarom in de bloemetjes. Letterlijk dan. Door vaste planten te zetten, creëren we meer habitat voor de bijen en zo sterken we de biodiversiteit aan. Daarvoor zetten we ook in op ontharden.

Daarom zijn bijen belangrijk voor de mens

Wilde bijen en de honingbij liggen aan de basis van onze landschappen en ecosystemen en spelen de hoofdrol binnen de biodiversiteit door het bezoeken en bestuiven van planten. Ze houden het voedselaanbod van de mens in stand en zorgen ervoor dat onze fruitmand in de keuken rijkelijk gevuld is en er tijdens onze lunch verse groentjes op ons bord liggen.

Waarom zijn er alsmaar minder bijen?

Bijen zijn bijzonder afhankelijk van hun omgeving die vandaag heel wat stresserende factoren omvat. De belangrijkste oorzaken zijn het gebrek aan voedselbronnen, het gebruik van pesticiden, klimaatverandering en ziekten en plagen.

Bijen zijn zeer gevoelig voor sproeistoffen in private tuinen en op akkers. De giftige bestanddelen komen via de nectar en het stuifmeel van de behandelde planten in de kast terecht met alle gevolgen van dien.

Een bloemrijke omgeving met wilde hoekjes om te nestelen is onontbeerlijk. Door intensivering van de landbouw, het overdadig gebruik van pesticiden en het vaak eenzijdige landschap in de steden en dorpen, gaat het aantal nuttige bijenplanten sterk achteruit. Door dit voedseltekort zijn bijen vatbaarder geworden voor ziektes en parasieten.

Daarom zetten we imkers in

De bij een handje helpen gaat voor een imker veel verder dan enkel het verzorgen van de eigen bijenkolonies en het produceren van honing. De imker probeert zijn hobby voldoende ruim te kaderen door aan mensen een groter ecologisch verhaal te vertellen en te ijveren voor levensnoodzakelijke verbeteringen in het leefmilieu, te beginnen bij de directe omgeving, de buren, de omwonenden, de bewoners van de stad, jong en oud. Het verhaal van de bij laat niemand onberoerd. 

Om die redenen laat het stadsbestuur toe dat imkers hun bijenkasten op een publieke plaats zetten. De stad probeert zo om bij en mens dichter bij elkaar te brengen. Natuurbeleving als sleutel voor het ontdekken en het waarderen van de natuur rondom de eigen woonst. Via educatie naar alle leeftijden hopen de stad en de imkers iedereen te inspireren en te stimuleren tot het maken van duurzame en vooral bijvriendelijke keuzes. Met goede intenties en de juiste begeleiding kan iedereen een beetje imker worden in zijn eigen straat, in de eigen tuin of op het balkon en zo de bij opnieuw letterlijk in de bloemetjes zetten.